Kereskedői Glosszárium

A

A CFD (Contract for Difference)

elektronikus ügylet tárgya alapján az árak ingadozása az alapul szolgáló eszköz (pl. részvény vagy határidős szerződést).
Abnormális Piaci Kondíciók

Hirtelen fellépő, heves kilengések.
Admiral Markets

amely a devizapiacon végrehajtott spot tranzakciók (ideértve a határidős és egyéb tőzsdei ügyleteket is) végzésére jogosult.
Ask ár (Offer)

Az az ár, amelyen a piaci szereplő (vagy árfolyamjegyző) tünteti fel eladási szándékát, tehát az ügyfél ezen az áron tudja megvásárolni a bázisdevizát.
AUS 200

Más néven ASX 200 (Australian Securities Exchange); a 200 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalkozást tartalmazza.
Aussie - Ozzie vagy Oz

az AUD/USD devizapár rövidített elnevezése.
Available Margin - Szabad fedezet

A kereskedési számlán szabadon felhasználható összeg, amely nem tartalmazza a kereskedés során felhasznált fedezetet-, illetve a még le nem zárt pozíciók lehetséges nyereségét vagy veszteségét sem.

B

Balance

Egyenleg: Az ügyfél kereskedési számláján végrehajtott pénzügyi tranzakciók összessége; beleértve a számlán elhelyezett és/vagy kiutalt betétet, valamint a már lezárt pozíciókat is.
Base Currency

az elsőként feltüntetett deviza a devizapárban (pl. EUR/USD 1.3283 esetében, egy EUR 1.3283 USD-t ér).
Base Rate

adott ország jegybankja adja meg az értékét, a kereskedelmi bankok ez alapján határozzák meg a hitelként kihelyezett tőke kamatát.
Basis Point

egy egység, amely a termék árfolyamának legkisebb mértékű változását jelenti.
Bear

medve, szleng kifejezés, amely arra utal, hogy a kereskedő árcsökkenést vár, short pozíciót tart.
Bearish / Bear market

Árcsökkenés tapasztalható a piacon.
Bid

Az az ár, amelyen a piaci szereplő tünteti fel vételi szándékát, tehát az ügyfél ezen az áron tudja értékesíteni a bázisdevizát. (Amennyiben egy ár van feltüntetve, az a Bid árfolyam)
BOC

Bank of Canada (Kanadai központi bank).
BOE

Bank Of England (Egyesült Királyság központi bank).
BOJ

Bank Of Japan (Japán központi bank).
Bull

szleng kifejezés, trader, aki áremelkedést vár, vételi pozíciót tart.
Bull / Bullish Market

szleng kifejezés, amely emelkedő piacra utal.
Bundesbank

Németország központi bankja.
Buy Limit

Limit Vétel: Olyan függőben lévő megbízás, amelynek segítségével az ügyfél vételi pozíciót kíván felvenni, amelyre abban az esetben nyílik lehetősége, ha a mögöttes termék árfolyama az előre definiált szintre süllyed. A megbízás csak abban az esetben hajtható végre, amennyiben az általunk meghatározott (ask) ár alacsonyabban helyezkedik el a piaci (ask) árfolyamnál.
Buy Position

Vételi Pozíció. Az ügyfél által felvett vételi pozíció, amely mögött az adott instrumentum árának emelkedésére vonatkozó várakozás húzódik meg.
Buy Stop

Stop Vétel: Olyan függőben lévő megbízás, amely segítségével az ügyfél vételi pozíciót kíván felvenni, amelyre abban az esetben nyílik lehetősége, ha a mögöttes termék árfolyama az előre definiált szintre emelkedik. A megbízás csak abban az esetben hajtható végre, amennyiben az általunk meghatározott (ask) ár magasabban helyezkedik el a piaci (ask) árfolyamnál.

C

Cable

szakzsargon, az amerikai dollár/angol font devizapár neve.
CAC40

rövidített elnevezés (French Stock Exchange) a 40 legnagyobb - piaci kapitalizáció alapján - francia vállalatból áll.
Candlestick Chart

Gyertya diagram. Egy módja annak, hogy megtekinthessen egy chartot. A gyertya megmutatja többek között a nyitó - és záró árfolyamot egy választott idősíkon.
CBs

Központi bank rövidítése.
Central Bank - Központi Bank

általában állami tulajdonban lévő intézmény, amely az adott ország monetáris politikájáért felelős.
Chart

Grafikon: A mögöttes termékre vonatkozó árak változását ábrázolja, egy bizonyos időintervallumra levetítve.
Client Log-file

Ügyfél log-file: Az ügyfél MetaTrader4-esében található szöveges file, amely napi lebontásban tartalmaz minden szükséges információt az ügyfélterminálra vonatkozóan.
Client Terminal

Ügyfélterminál: A MetaTrader4-es program, amely a kereskedés mellett az ügyfél számára elérhetővé teszi a saját kereskedési számla felügyeletét; valamint a valós- és múltbéli árfolyamokat is, továbbá más-, egyéb piaci információkat is, amelyeket az AM adott esetben az ügyfél rendelkezésére bocsátott.
Close - Pozíció lezárása

A mögöttes termékre vonatkozó pozíció lezárása, adott piaci árfolyamon.
Close By

A mögöttes, (ugyanarra a termékre vonatkozó) korábban egymással szembe állított pozíciók lezárása, adott piaci árfolyamon.
Counterparty

Résztvevő fél. A vonatkozó pénzügyi tranzakció egyik résztvevője.
Currency Pair

Devizapár: Az ügyfél által kereskedhető instrumentum, amelynek során két mögöttes deviza árának egymáshoz viszonyított változásából profitálhatunk.
Customer

Ügyfél: Olyan természetes vagy jogi személy, amely korábban aláírta az AM Ügyfél-megállapodási dokumentumot.

D

Data Feed

Az ügyfél által igénybevett MetaTrader4-es platformon az AM által biztosított adat-szolgáltatás.
Dealer

Árjegyző: Az AM alkalmazásában álló személy, akinek feladata az ügyfél által adott megbízások végrehajtása; beleértve a Stop Out szint elérése esetén az ügyfél nyitott pozícióinak likvidálását is.
Demó számla

gyakorló számla
Depo

pénz befizetés a kereskedési számlára.
DJIA vagy Dow

A Dow Jones Ipari Átlag index (US30) rövidítése.
Dove - Galamb

A lazább- támogatóbb monetáris politikára utal. A Héja ellentéte.
Downtrend - Csökkenő Trend

Az árfolyam alacsonyabb csúcs- és mélypontokat hagyva; süllyedni kezd.

E

ECN

Elektronikus kommunikációs hálózat, adott megbízást leggyorsabban hajtja végre.
Egzotikus pár

kevésbé kereskedett devizapár.
EKB

Európai Központi Bank.
EST/EDT

Amerikai keleti parti idő. (United States Eastern Standard Time/Eastern Daylight Time).
ESTX50

az Euronext 50 index rövidítése.
Európai kereskedési időszak

07:00 to 16:00 (London).
Expert Advisor

MQL4 nyelven írt program (MetaQuotes Language 4), automatizált kereskedés az ügyfél számláján.
Expiry

Megszüntetés: Az ügyfél által korábban megadott, függőben lévő megbízás lezárására vonatkozó utasítás.
Explicit Error

Egyértelmű Hiba: Ebben az esetben az ügyfél által megnyitni (vagy lezárni kívánt) pozíció árfolyama jelentős mértékben eltér a piaci ártól a végrehajtás pillanatában.

F

FED

A Federal Reserve Bank (központi bank USA).
Fedezet/Letét

A számlán elhelyezett összesített betétek értéke, amelyek az AM által meghatározott kondíciókkal összhangban az ügyfél által megnyitott pozíciók tartásához szükségesek.
Fedezett pozíciók letét-igénye

Az AM által megkövetelt letét-követelmények a fedezett (hedge) pozíciókra vonatkozóan.
Fill

a megbízás sikeresen teljesült.
Fill or Kill

Olyan megbízás, amely vagy haladéktalanul teljesül, vagy haladéktalanul törlődik.
Floating Profit/Loss

Lebegő nyereség/veszteség: Az ügyfél számla-egyenlegének és nettó tőke összegének számított különbsége.
FOMC

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed döntéshozó testülete (Federal Open Market Committee).
Foreign exchange

Nemzetközi devizapiac, devizákkal való kereskedés színtere.
FRA40

más néven CAC 40.
FTSE 100

UK index.

G

G7- hét nemzet alkotja

USA, Japán, Németország, UK, Franciaország, Olaszország és Kanada.
G8

G7 + Oroszország.
Gap

Rés: A jegyzett piaci árfolyamban bekövetkező szignifikáns elmozdulás, amely adott esetben a grafikonon mint üres mező jelenik meg a gyertyák között.
GDP

Egy országnak a fizikai határain belül előállított teljes kibocsátása, jövedelme vagy kiadása.

H

Hedge - Fedezeti ügylet

Kockázat fedezésére/ csökkentésére irányuló művelet.
Héja

A szigorúbb-, restriktív monetáris politikára utal. A Galamb ellentéte.
Hiány

negatív egyenleg, kereskedés nem lehetséges.
HK40

A hongkongi Hang Seng index rövidítése.
Hozam

Hozam; befektetések százalékban meghatározott megtérülése.


I

Időzóna

Az az időzóna, amellyel az AM szerverei szinkronizációt hajtanak végre: ezen időzónában kerülnek rögzítésre a kereskedési események a rendszer log file-jaiban. (GMT+0; Nyári időszámítás esetén: GMT +1).
Instant execution

Azonnali Végrehajtás.
INX

szimbólum az S&P500 indexhez.

J

JPN225

a NiKKEI index rövidített változata.
Jutalék

szolgáltatás díja, amelyet a kereskedések során számít fel a szolgáltató.

K

Kezdeti letétet (Margin)

Admiral Markets által meghatározott követelmény, biztosíték pozíció nyitásához.
Kiwi

szleng kifejezés, NZD/USD valuta pár.

L

Leverage

Tőkeáttétel: A mögöttes termék nagysága és az adott ügyfél-fedezet közötti hányados. Tehát 1:100-as tőkeáttétel esetén az ügyfél a tranzakció megnyitásához a mögöttes termékre vonatkozóan 1%-os fedezettel kell, hogy rendelkezzen.
LIBOR

The London Inter-Bank Offered Rate, bankközi hitelkamat.
Locked Position

Adott instrumentumra vonatkozó vételi és eladási pozíció, amelynek mögöttes fedezeti igénye 50% mindkét pozícióra vonatkozóan.
Login

kereskedési számlához tartozó egyedi azonosító.
Long position

Vételi pozíció. A bázis deviza vétele.
Loonie

szleng kifejezés, kanadai dollár.
Lot

Kötésegység: A MetaTrader4-es platform esetében alkalmazott kötésmennyiség, amely az adott instrumentum esetén: 1 lot méretben 100 000 egységnek felel meg a mögöttes bázisdevizára vonatkozóan. (CFD-k esetében 1 lot egy egységnek felel meg a mögöttes instrumentumra vonatkozóan).
Lot Size

Kötésméret: Az AM által meghatározott kondíciókkal összhangban, a mögöttes termékre vonatkozó mennyiség, amely az adott bázisdeviza esetében általában 1 lotnak feleltethető meg.

M

Margin Level

Az ügyfél tőkéjének és a betét összegének hányadosa.
Margin Trading

Az ügyfél által igénybevett szolgáltatás, amelynek segítségével az ügyfél a tőkeáttétel segítségével a számláján elhelyezett betét összegét meghaladó méretű pozíciót is felvehet.
Market Opening

Adott időtartam, amelynek során az ügyfél az általa kívánt instrumentummal kereskedési tevékenységet végezhet. Kivéve a hétvégéket, a piaci szünnapokat, ünnepnapokat- továbbá a szerver karbantartások időtartamát.
Market Order

Piaci megbízás: Olyan megbízás, amelynek segítségével az ügyfél a mögöttes instrumentumra vonatkozó, adott piaci áron kíván pozíció felvétellel a piacra belépni.
Megbízás

Az ügyfél kereskedési számláján, a kívánt pozíció felvétele (vagy lezárása) céljából végrehajtott elektronikus utasítás, amely az ügyfél által meghatározott árszint esetén kerül végrehajtásra, a mögöttes pénzügyi instrumentumra vonatkozóan.
Modify

Módosítás: Az ügyfél által korábban megadott, függőben lévő megbízás módosítására vonatkozó esemény: beleértve a már megnyitott pozíció-, valamint a függőben lévő megbízás (stop loss vagy take profit) esetleges módosítását vagy törlését is.
MT4 Admiral Markets

Olyan online kereskedési aktivitás céljából létrehozott platform, amely magában foglalja a MetaTrader4 szervert-, ügyfélterminált, adatközpontot- (data-center), mobil-ügyfélalkalmazásokat és a MetaTrader4 Multiterminált is.
Multiple Close By

Az ügyfél által korábban megnyitott pozíciók együttes lezárására vonatkozó megbízás.

N

New York kereskedési idő

08:00-tól 05:00-ig (New York time)
Nyitott Pozíció

Az ügyfél által megnyitott vételi- vagy eladási pozíció; amelynek megnyitását követően az AM részéről további értesítés hiányában is az ügyfél köteles ezen pozíció megtartásához szükséges fedezeti követelményekről gondoskodni. Minimum margin-szint30%.

O

Order Level

Megbízási Szint: Az ügyfél által előre definiált árszint, amelynek segítségével az ügyfél a kiválasztott megbízás-típussal a piacra belépni kíván.
Osztalék

Bizonyos index CFD-k és részvények esetében alkalmazott korrekcióamely a vonatkozó instrumentum esetében kerül végrehajtásra, az ex-div nap esedékességet követően.
Over The Counter (OTC)

Tőzsdén kívüli piac.

P

Panasz

ügyfél által írásban (emailben) elküldött dokumentum, amelynek következménye minden esetben az adott ügy kivizsgálása és írásban történő megválaszolása.
Pending Order

Függőben Lévő Megbízás: Olyan elektronikus utasítás, amely az ügyfél kereskedési számláján a mögöttes instrumentumra vonatkozóan pozíció-felvételt von maga után abban az esetben, amennyiben a piaci ár eléri az ügyfél által korábban meghatározott árszintet.
Price

A jegyzett ár, beleértve a Bid- és az Ask árakat is; a pozíció nyitó- vagy záróára; az adott megbízás árszintje.
Price Gap

Árelmozdulás, réssel: Olyan esemény, amelynek során a jelenlegi Bid ár meghaladja a korábbi Ask ár szintjét, avagy ennek ellentéte.
Projektszerződés részletei

paraméterek szerint Admiral Markets-nél az ügyfelekkel való kereskedési megadott és Admiral Markets honlapján közzétett eszköz.

Q

Quote

Jegyzett ár: Az ügyfél termináljában megjelenített árszint, amely magában foglalja a Bid és az Ask árakat is.
Quotes Base

Az AM szerverein megtalálható archív file, amely a korábbi árak összességét tartalmazza.

R

Rapid Market

Heves Piaci kondíciók: Olyan piaci kondíciók, amelynek során rövid idő alatt jelenős árelmozdulások következhetnek be: melynek következtében rések láthatóak a jegyzett piaci árszintek között. Ezen körülmények előfordulása elképzelhető: jelentős-, piacmozgató makroadatok közzétételét követően; kiemelt gazdasági személyek által tartott sajtótájékoztatók után; központi bankok által végrehajtott kamatdöntések után vagy piaci intervenciók-, illetve egyéb, előre nem jelezhető rendkívüli események (természeti katasztrófa, terrorizmus, stb.) során.
Ráta

A devizapárra vonatkozóan: a bázisdeviza értéke a változó devizában kifejezve; CFD-re vonatkozóan: a mögöttes termék értéke.
Rendes piaci kondíciók

A ’Heves Piaci kondíciók’ ellentéte; valamint a piaci anomáliák hiányát jellemző állapot.
Request

Olyan elektronikus utasítás, amelyet az ügyfél terminál segítségével adhatunk meg, a mögöttes termék megnyitására/lezárására vagy módosítására vonatkozóan.

S

Sell Limit

Limit Eladás: Olyan függőben lévő megbízás, amelynek segítségével az ügyfél eladási pozíciót kíván felvenni, amelyre abban az esetben nyílik lehetősége, ha a mögöttes termék árfolyama az előre definiált szintre emelkedik. A megbízás csak abban az esetben hajtható végre, amennyiben az általunk meghatározott (bid) ár magasabban helyezkedik el a piaci (bid) árfolyamnál.
Sell Position

Eladási Pozíció: Az ügyfél által felvett pozíció, amely mögött az adott instrumentum árának csökkenésére vonatkozó várakozás húzódik meg.
Server

A MetaTrader4-es program szerver verziója, amelynek segítségével az ügyfél-terminálok utasításai továbbításra kerülnek a dealerek felé. Mindemellett a fenti alkalmazás segítségével nyomon követhetőek az AM és az ügyfelek között fennálló kötelezettségek, amelyeket előzetesen az AM ügyfélmegállapodása fektetett le.
Server Log-file

A MetaTrader 4 szervere által létrehozott szöveges file, amelynek segítségével minden, az ügyfél kereskedési számlájára vonatkozó paraméter részletesen nyomon követhető.
Session Gap

Az adott piaci időszak első jegyzett árszintje-, valamint a korábbi piaci időszak utolsó jegyzett ára közötti rés.
Slippage

Expert Advisor, amelynek paraméterével meghatározható az árjegyző- és az ügyfél által a piacra lépéshez felhasználni kívánt árszint maximális különbsége: tehát a megadott megbízás árszintjének és a már teljesült megbízás árszintjének különbsége.
Spike (Data Error)

Leszúrás/Hibás piaci adatok: A szerver által biztosított, olyan jegyzett ár, amely az adatállomány anomáliái következtében fellépő hibának feleltethető meg: gyakran jelentős piaci résként jelenve meg a korábbi árszint közelébe visszatérve, azonban ebben az esetben az árelmozdulást nem előzik meg heves piaci reakciók.

Split Close

Adott pozícióra vonatkozó részleges lezárás; pl 2lotnyi pozícióból 0,5 lot kerül lezárásra.

Spread

A jegyzett Bid és az Ask ár közötti különbség pontértékben kifejezve.

Stop Loss

Olyan megbízás-típus, amelyet az ügyfél előzetesen definiálhat; célja a mögöttes pozíció lezárása abban az esetben, ha az ügyfél által felvett pozíció a számára kedvezőtlen irányba mozdulna el. (Vételi pozíció esetében a piaci Bid ár alatt elhelyezett megbízás esetén teljesülhet, míg Eladási pozíció esetében az Ask árat magasabban kell meghatározni az aktuális piaci (ask) árszintnél.

Stop Out

a nyitott megbízások automatikusan záródnak abban az esetben, ha a kereskedési számla nem felel meg az Admiral Markets által meghatározott margin követelményeknek.

SWAP

A mögöttes instrumentum napon túli tartásához szükséges korrekció, amelynek végrehajtása (levonása vagy jóváírása) az ügyfél kereskedési számláján kerül végrehajtásra, a kereskedési platform időzónájának függvényében; 23:59-kor. (az AM által meghatározott szerződési feltételekkel összhangban, napi bázisú elszámolás alapján).

Swissy

a Svájci frank szleng kifejezése.

Symbol

A mögöttes pénzügyi termékre vonatkozó elektronikus tranzakció, amely a MetaTrader4 platform segítségével érhető el az ügyfél számára. (pl.devizapár, CFD).

Számlatörténet

Az ügyfél kereskedési számláján végrehajtott tranzakciók összessége; beleértve a törölt- és a lezárt megbízásokat is.
Szerződés

a szabványosított egység, a Forex piacon (pl. 1 lot).

T

Take Profit

Olyan megbízás-típus, amelyet az ügyfél előzetesen definiálhat; célja a mögöttes pozíció lezárása abban az esetben, ha az ügyfél által felvett pozíció a számára kedvező irányba mozdulna el. (Vételi pozíció esetében a piaci Bid ár felett elhelyezett megbízás esetén teljesülhet, míg Eladási pozíció esetében az Ask árat alacsonyabban kell meghatározni az aktuális piaci (ask) árszintnél.

Thin Market

Alacsony likviditás: Olyan periódus, amelynek során az alacsony kereskedési aktivitás következtében a jegyzett ár eltérhet a normál piaci kondíciók során megszokottól (Pl: GMT 21:00 és 00:00 között, valamint a karácsonyi ünnepek előtt).

Ticket

Adott pozícióhoz tartozó egyedi azonosító-szám, vagy megbízás az ügyfél kereskedési számláján.

Tőke

Az ügyfél számlájának nettó egyenlege

Trailing Stop

Követő stop: Az ügyfélterminál által elérhető funkcionalitás, amelynek segítségével, a stop megbízás szintje az előre meghatározott árszinttel kerül módosításra, az ár elmozdulásának függvényében. Csak abban az esetben működik, ha az ügyfélterminál folyamatos kapcsolatban áll a szerverrel.

Transaction Size

A kötésméret megszorozva a kötések mennyiségével.

Tranzakció

Olyan piaci tranzakció, amely két egyenlő, de egymással ellentétes pozícióra vonatkozik a mögöttes termékre levetítve.


U

U-alakú fellendülés

Egy U-alakú fellendülés esetén a csökkenést követően fokozatosan emelkedik vissza az előző csúcs felé a chart.

UK OIL

Brent Crude Oil rövidített elnevezése.

UK100

Az FTSE 100 index rövidített elnevezése.

Uptick - Felszúrás

A következő jegyzett ár a korábbinál magasabb szintre emelkedett.

US OIL

WTI Crude Oil rövid neve.

US30

Dow Jones index rövidített elnevezése.


V

V-Shaped Recovery

a chart alakja mutatja, hogy a korábbi csúcs után éles csökkenés, majd hirtelen emelkedés következett be.

Value date

jövőbeni értéknap, pénzügyi tranzakció során a felek megállapodnak egy termék árában adott napra vonatkozóan.

Volatility

A volatilitás a hozamok változékonyságát jelenti, egyúttal kereskedési lehetőségeket generál.


W

W-alakú fellendülés

a chart a korábbi csúcspontról hirtelen esést, majd onnan egy kiseb emelkedést produkál. Ezt követően ismét csökkenés a legutóbbi mélypontig, ezt követően éles emelkedés tapasztalható.

Whipsaw

Rendkívül volatilis piaci mozgás. Gyakran történik azonnal ellenkező irányú mozgás.

Working order - Működő Megbízás

Olyan elhelyezett Stop vagy Limit megbízás, amely még nem került teljesítésre.


X

XAG/USD

Ezüst instrumentum jelzése.

XAU/USD

Arany instrumentum jelzése.


Y

Year Over Year (YOY)

mutatók, teljesítmények mérésének egy időtávja. Népszerű a befektetések összehasonlítása esetében.


Á

Árelmozdulás

legkisebb árelmozdulás pontértéke. Pl.: 0,0001 pont (pip) az EURUSD esetében.
Árjegyzés

Az ügyfél rendelkezésére bocsátott ár, amelyet az AM elfogadhat az ügyfél kereskedési számláján végrehajtandó vételi és eladási megbízások során, a mögöttes termékre vonatkozóan.
Ázsiai nyitvatartás

23:00 és 08:00 között (Tokyo).

Ü

Ügyfél fiók (számla)

regisztrálja, nyilvántartja az ügyfél megbízásait és pénzügyi tranzakcióit.